WORD VRIEND

Wordt u vriend van ons?

Inloophuis Esperanza is voor het grootste gedeelte afhankelijk van donaties. Wij hebben uw hulp hard nodig om de plannen van het inloophuis tot uitvoering te brengen. Elke gift is daarom meer dan welkom! U kunt ons helpen op de manier die voor u prettig is. U kunt zelf een bedrag naar keuze overmaken of gebruik maken van een automatische incasso. Natuurlijk kunt u ons ook structureel ondersteunen met een maandelijkse bijdrage.

Download hier het formulier.

U kunt het ingevulde formulier opsturen naar:

Inloophuis Esperanza
Badhoevelaan 82
1171 DE Badhoevedorp

Stichting Inloophuis Esperanza is door de belastingdienst als een “algemeen nut beogende instelling“ (ANBI) gekwalificeerd.

De formulieren voor een periodieke schenking van minimaal 5 jaar kunt u hier downloaden. Het  RSIN nummer, dat nodig is bij het invullen van dit formulier is 854112157.

Doneren met belastingvoordeel

Periodieke schenking
Door van jouw donatie een periodieke schenking te maken, kun je je donatie verhogen zonder dat het je extra geld kost. Je periodieke donatie aan het Esperanza Inloophuis is namelijk aftrekbaar van de belasting. Zo wordt je donatie 2 x zoveel waard voor onze gasten.

Hoe werkt het?
Enige voorwaarde is dat je jouw periodieke schenking voor minimaal 5 jaar schriftelijk vastlegt. Je gift is dan volledig aftrekbaar, zonder minimum of maximum. Je ontvangt dus een deel van je gift terug van de Belastingdienst. Dit kan oplopen tot een belastingvoordeel van 52%. Door jouw periodieke schenking is het Inloophuis Esperanza voor minimaal 5 jaar verzekerd van je steun en kunnen wij daardoor nog meer gasten ondersteunen in hun proces met kanker.

Een rekenvoorbeeld
Betaal je 42% belasting?
Je wilt 100 euro per jaar geven. Door te doneren met belastingvoordeel geef je in plaats daarvan 173 euro en krijg je 73 euro van de belastingdienst terug (42% van 173). Daarmee kost het je dus netto nog steeds 100 euro, maar ontvangt het Inloophuis Esperanza € 73 extra. Hiermee kunnen wij weer extra geld aan onze gasten uitgeven.

Eenvoudig te regelen
Het vastleggen van een periodieke gift is heel eenvoudig. Je kunt hier de machtigingskaart downloaden en, ingevuld en ondertekend, naar Esperanza sturen. Dit kan per e-mail of per post. Wil je de gift als aftrekpost opvoeren in je belastingaangifte? Dan heb je ook de standaard overeenkomst periodieke gift van de Belastingdienst nodig. Vul hierop s.v.p. al je gegevens in (vergeet niet de handtekening!), en stuur het formulier dan per e-mail of per post naar Inloophuis Esperanza. Wij vullen dan ons gedeelte in en daarna ontvang je de overeenkomst retour voor je eigen administratie. De gift stopt uiterlijk bij overlijden.