Privacy

PRIVACY VERKLARING

Privacy Beleid van de Stichting Esperanza Inloophuis te Badhoevedorp, hierna te noemen Inloophuis Esperanza, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming AGV
Versie 2.0 De teksten op deze pagina zijn voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.

Sinds de start van Inloophuis Esperanza hebben wij onze verantwoordelijkheid op het gebied van jouw privacy genomen en wij zullen ook in de toekomst alles in het werk blijven stellen om jouw privacy te blijven beschermen.

Door middel van deze pagina maken wij duidelijk welke gegevens worden verzameld als je Inloophuis Esperanza bezoekt. Maar wij geven je ook graag mee waarom wij deze gegevens verzamelen. Het is bewuste keuze om dit in normale taal te doen, want ook wij houden niet van juridische taal en/of technisch vakjargon.

Het onderstaande Privacy Beleid is specifiek gericht op de diensten van Inloophuis Esperanza. Het is van groot belang dat je op de hoogte bent dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacy beleid van andere ondernemingen of organisaties waar wij mee samenwerken, zoals andere websites of social media. Door Inloophuis Esperanza te bezoeken, maak je duidelijk dat je volledig met het privacy beleid van Inloophuis Esperanza instemt. Inloophuis Esperanza respecteert uitdrukkelijk de privacy van alle bezoekers en zal zich tot het uiterste inspannen om de persoonlijke informatie van alle bezoekers vertrouwelijk te behandelen. Een bezoeker moet vooraf weten dat persoonlijke gegevens bij Inloophuis Esperanza in veilige handen zijn.

VEILIGHEID
De verbinding voor het internetverkeer wordt door onze systeembeheerder op de laatste stand gehouden. Daarnaast zorgt een automatiseringssysteem voor doorlopende monitoring en worden wij direct op de hoogte gebracht van afwijkende activiteiten. Wij hebben nog nooit, en zullen ook nooit, e-mails sturen of opbellen en vragen naar persoonlijke gegevens.

DOEL VAN VERZAMELING EN VERWERKING PERSOONLIJKE GEGEVENS
Inloophuis Esperanza heeft persoonlijke gegevens nodig van bezoekers, van vrijwilligers en van anderen die een relatie met ons willen aangaan. Alleen dan kunnen wij het contact met je onderhouden en je volledig informeren over alles aangaande Inloophuis Esperanza. In alle andere gevallen zullen wij persoonlijke gegevens uitsluitend gebruiken na uitdrukkelijke toestemming. Inloophuis Esperanza zal persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen of doorspelen. Verder is het goed te weten dat ook onze vrijwilligers via contract verplicht zijn om vertrouwelijk met persoonlijke gegevens om te gaan.

MOGELIJKHEDEN PERSOONLIJKE GEGEVENS
Iedere bezoeker van Inloophuis Esperanza heeft het recht en de mogelijkheid tot inzage, aanpassing en digitaal verkrijgen van persoonlijke informatie die in ons bezit is. Dit heet officieel het recht van Dataportabiliteit. Maar ook het recht en de mogelijkheid tot verwijderen van persoonlijke gegevens is van kracht. Dit heet officieel het Recht van Bezwaar en Recht op Gegevenswissing. Een e-mail sturen naar info@inloophuisbadhoevedorp.nl onder vermelding van datgene wat gewenst, is voldoende.

BEWAARTERMIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS
Inloophuis Esperanza bewaart persoonlijke gegevens zolang dat nodig of wettelijk verplicht is. De standaard bewaartermijn is 1 jaar.

OPSLAG PERSOONLIJKE GEGEVENS
Persoonlijke gegevens die op papier staan, bewaren wij achter slot en grendel. Als de tijd gekomen is, worden de persoonlijke gegevens betrouwbaar vernietigd. Deze vernietiging kan daarna op geen enkele wijze ongedaan worden gemaakt. Persoonlijke gegevens in digitale vorm staan op uitermate goed beveiligde computers en servers. Deze staan op hun beurt in uitermate goed beveiligde gebouwen. Telefoongesprekken worden niet opgenomen en dus ook niet opgeslagen.

DATALEK
Bij een datalek vallen persoonlijke gegevens in handen van iets of iemand die deze niet zou mogen hebben. Denk daarbij aan een gestolen computer of een inbraak door een hacker. Naast de melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens zullen wij de betrokkenen via een e-mail zo spoedig als mogelijk op de hoogte brengen.

DERDEN
Inloophuis Esperanza verkoopt of deelt persoonlijke gegevens dus niet met derden die niets met de diensten van Inloophuis Esperanza te maken hebben. Voor alle duidelijkheid vermelden wij hieronder de ondernemingen met wie wij samenwerken en/of die toegang tot persoonlijke gegevens hebben.

WEBSITE SOFTWARE
De software van WordPress is de basis van onze website. WordPress heeft geen toegang tot persoonlijke gegevens.

SYSTEEMBEHEER
Inloophuis Esperanza maakt op het gebied van systeembeheer gebruik van de diensten van Venice IT Consultancy en Identimo. Het systeembeheer wordt rechtstreeks door Venice IT Consultancy en Identimo uitgevoerd. Hierbij hebben zij geen toegang tot persoonlijke gegevens.

WEBHOSTING
Onze website wordt gehost door Strila Media. Strila Media heeft geen toegang tot persoonlijke gegevens. De servers van Strila Media beschikken over een uitermate goede beveiliging. Strila Media heeft deugdelijke maatregelen getroffen op technisch en organisatorisch niveau om persoonlijke gegevens goed te beschermen.

E-MAIL
Het zakelijke e-mailverkeer van Inloophuis Esperanza loopt via Strila Media, de webmail via Antagonist. Beiden beschikken over uitermate sterk beveiligd platformen. Beide ondernemingen hebben deugdelijke maatregelen getroffen op technisch en organisatorisch niveau om persoonlijke gegevens goed te beschermen. Beiden kunnen niet in onze postvakken. Beiden behandelen het e-mailverkeer uiterst vertrouwelijk.

BESTANDEN
Voor de opslag van digitale bestanden maakt Inloophuis Esperanza gebruik van Microsoft OneDrive. Microsoft OneDrive heeft geen toegang tot persoonlijke gegevens. De servers van Microsoft OneDrive beschikken over een uitermate goede beveiliging. Microsoft OneDrive heeft deugdelijke maatregelen getroffen op technisch en organisatorisch niveau om persoonlijke gegevens goed te beschermen.

INTERNET EN TELEFONIE
De aansluiting van internet en telefonie van Inloophuis Esperanza loopt via Bizworx Solutions uit Hoofddorp. Bizworx Solutions heeft geen toegang tot persoonlijke gegevens.

BOEKHOUDING
Inloophuis Esperanza verzorgt de boekhouding zelf. Voor de boekhouding gebruiken wij Microsoft Excel software. De vrijwillige controle op onze boekhouding wordt uitgevoerd door Quist Accountants. Microsoft Excel en Quist Accountants hebben geen toegang tot persoonlijke gegevens. Onze accountant kan steekproeven nemen en zal daarbij persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandelen en alleen voor steekproeven gebruiken. Quist Accountants heeft deugdelijke maatregelen getroffen op technisch en organisatorisch niveau om persoonlijke gegevens goed te beschermen.

NIEUWSBRIEF
Voor het versturen van nieuwsbrieven maken wij gebruik van het platform en de diensten van MailChimp. Onze nieuwsbrieven bevatten nieuwtjes omtrent de activiteiten van Inloophuis Esperanza. Om aan te melden voor onze nieuwsbrief dient de bezoeker een e-mailadres op te geven. De enige gegevens die Inloophuis Esperanza nodig heeft voor het versturen van een nieuwsbrief zijn het opgegeven e-mailadres. Onderaan iedere nieuwsbrief is de mogelijkheid om weer uit te schrijven, via de uitschrijven- of unsubscribe-link. Daarna worden geen nieuwsbrieven meer naar het opgegeven e-mailadres verstuurd. Een e-mail sturen naar info@inloophuisbadhoevedorp.nl met een verzoek tot uitschrijven mag ook. MailChimp beschikt over een uitermate sterk beveiligd platform. MailChimp gebruikt cookies en andere internettechnologieën die ons informatie verstrekken of nieuwsbrieven daadwerkelijk worden geopend en gelezen en door wie. Deze informatie gebruiken wij uitsluitend om de nieuwsbrieven verder te verbeteren. MailChimp heeft deugdelijke maatregelen getroffen op technisch en organisatorisch niveau om persoonlijke gegevens goed te beschermen.

COMMUNICATIE
E-mails en andere berichten kunnen door Inloophuis Esperanza worden bewaard. Daarnaast kunnen wij naar persoonlijke gegevens vragen als de situatie daarom vraagt. Alleen op deze manier zijn wij in staat om vragen te verwerken en te beantwoorden. Deze gegevens worden bewaard op uitermate goed beveiligde computers en servers van Inloophuis Esperanza of van derden. Op geen enkele manier zullen wij deze gegevens combineren met andere persoonlijke gegevens.

ONDERZOEK DOOR DE OVERHEID
Er kan altijd iets gebeuren waardoor Inloophuis Esperanza gedwongen wordt tot het delen van persoonlijke gegevens met de overheid. Natuurlijk zullen wij onze wettelijk plichten vervullen, maar uitsluitend na verzet binnen de mogelijkheden van de wet.

COOKIES
Bij bezoek aan onze website kunnen zogeheten cookies op computers worden geplaatst. Deze cookies zijn onschuldig, want persoonlijke informatie wordt niet opgeslagen. Cookies zorgen er voor dat een browser bij een volgend bezoek herkend wordt. Het zijn hulpmiddelen die het gebruiksgemak vergroten. Cookies kunnen altijd aan- of uitgezet worden. Uitzetten kan er voor zorgen dat het gebruik van onze website beperkt wordt.

WIJZIGINGEN
Het Privacy Beleid van Inloophuis Esperanza is aangepast naar onze diensten. Wanneer wij wijzigingen van onze diensten doorvoeren, zullen wij waar nodig ook het Privacy Beleid aanpassen. Houd daarom deze pagina goed in de gaten.
VRAGEN EN TERUGKOPPELING
De overheid kan de regels aangaande privacy op ieder moment aanpassen. Inloophuis Esperanza zal dit blijven volgen en die aanpassingen direct doorvoeren. Vragen of terugkoppeling over het Privacy Beleid van Inloophuis Esperanza zien wij graag tegemoet en beantwoorden wij graag. Neem gerust contact op met:

Stichting Esperanza Inloophuis
Badhoevelaan 82
1171 DE Badhoevedorp
020 – 7230522 (maandag t/m woensdag van 10.00 tot 16.00 uur)
info@inloophuisbadhoevedorp.nl