Netwerken op de haringparty van Meerbusiness

Inloophuis Esperanza zet zich, zoals je weet, belangeloos in voor (ex-)kankerpatiënten en hun naasten. Het is afhankelijk van de tomeloze inzet van onze vrijwilligers en van donaties. Deze financiële ondersteuning komt van vrienden en ambassadeurs, die het belangrijk vinden wat Esperanza doet en graag hun naam verbinden aan onze instelling. Om meer mensen bekend te maken met al het goeds dat we doen, was Esperanza dinsdag 25 juni uitgenodigd op de haringparty van Meerbusiness.

Meerbusiness

MeerBusiness, donateur van Inloophuis Esperanza, is een maatschappelijk communicatieplatform voor ondernemende mensen en organisaties. Het platform helpt haar leden en partners bij het behalen van betere resultaten in een wereld en maatschappij die radicaal aan het veranderen is, door doelbewust te werken aan onze eigen ontwikkeling en toekomst en door concreet en meetbaar bij te dragen aan een betere samenleving.

Donateurs

Voorzitter Riet Verbeek gaf acte de présence om het verhaal van Inloophuis Esperanza te vertellen en potentiële ambassadeurs en donateurs te ontmoeten. Er is gesproken met veel enthousiaste ondernemers en we hopen dan ook van harte dat we het aantal donateurs binnenkort kunnen uitbreiden!