MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN

In opdracht van KWF Kankerbestrijding is eind 2018 onderzoek verricht naar het effect dat inloophuizen hebben op hun bezoekers en de maatschappij in bredere zin. Bezoekers van verschillende inloophuizen, waaronder Esperanza, zijn middels vragenlijsten bevraagd. De factsheet van februari 2019 biedt een samenvatting van de resultaten van inloophuis Esperanza.

Factsheet Esperanza onderzoek