Particulieren

Elk financieel steuntje is welkom

Inloophuis Esperanza is voor het grootste gedeelte afhankelijk van donaties. Om alle activiteiten te kunnen uitvoeren is financiële hulp derhalve van essentieel belang. Elke gift, hoe klein ook, is van belang. Je kunt eenmalig een bedrag overmaken of periodiek. Bijvoorbeeld elke maand. Maak dan gebruik van onze automatische incasso. 

Download hier het formulier

Vul het in, onderteken het en stuur het als pdf per mail, of via de post naar

Inloophuis Esperanza
Badhoevelaan 82
1171 DE  Badhoevedorp

Inloophuis Esperanza is een ANBI instelling, hetgeen betekent dan de giften in beginsel aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Word vriend van Esperanza

Vrienden van Esperanza steunen ons structureel. Dat wil zeggen dat je in beginsel elk jaar een bepaalde donatie doet. Je kunt je aanmelden als vriend door het invullen en insturen van bovengenoemd formulier.

Als je een extra voordeeltje wilt, kies dan voor een periode van 5 jaar. Dan is je periodieke gift volledig fiscaal aftrekbaar. Dus zonder drempel. Die afspraak moet je wel vastleggen met een door de Belastingdienst voorgeschreven overeenkomst.

Ons RSIN nummer is 854112157

Download hier het formulier

Vul het in, onderteken het en stuur het als pdf per mail, of via de post.

Als je ons bijvoorbeeld jaarlijks 50 euro schenkt en je valt in het belastingpercentage van 40%, dan ontvang je 20 euro terug. Die schenking kost je dan maar 30 euro. Je kunt dat voordeel ook aan Esperanza geven. Als je ons 84 euro schenkt gaan wij er 34 euro op vooruit en kost het jou nog steeds maar 50 euro.