Nalatenschap

Hulp ook na overlijden

“Geven met de warme hand is natuurlijk veel leuker dan geven met de koude hand” is een gezegde. Maar nog veel leuker is geven met de warme hand EN met de koude hand.

Denk er eens over na Esperanza iets na te laten bij je overlijden. Dat kan door Esperanza aan te wijzen als (mede) erfgenaam of als legataris. Dat laatste is het meest gebruikelijk. Je kunt een bepaald geldbedrag vaststellen of iets aanwijzen in natura. Denk bijvoorbeeld aan apparatuur, aandelen of onroerende zaken.

Erven of legateren regel je in je testament. Daarvoor moet je naar een notaris. Iets op papier zetten en dat achterlaten voor de nabestaanden heeft geen rechtskracht.

Esperanza is een ANBI-instelling, dus over de verkrijging is geen erfbelasting verschuldigd. Ons RSIN nummer is 854112157