DOELSTELLING

Doelstelling

Beschikbaar stellen van een inloophuis in Badhoevedorp en omstreken voor mensen met kanker en hun naasten. Het organiseren van activiteiten en lezingen in het inloophuis. Nauwe samenwerking met IPSO (brancheorganisatie voor Inloophuizen en psycho-oncologische centra in Nederland). Er is al een samenwerkings afspraak met het IDC en een lidmaatschap van de IPSO. Ondersteunen van de landelijke doelstellingen voor inloophuizen voor mensen met kanker. Samenwerken met anderen die dezelfde doelstellingen nastreven.

Meer informatie over onze missie & visie vindt u terug in ons jaarplan.

Bekijk hier de jaarplannen..