BESTUUR

Riet Verbeek
Riet Verbeek, Voorzitter

Velen kennen mij via de SamenLoopvoorHoop die ik met een vriendin naar Badhoevedorp heb gebracht. Twee keer ben ik bij Lilly van Nieuwhuizen geweest in het Adamas inloophuis, om haar te vragen voor hulp met de survivors. Ik was zo onder de indruk van het huis in 2009 dat ik toen al dacht: dat wil ik ook!

Het is altijd mijn droom geweest om een inloophuis te starten in Badhoevedorp. Ik deed en doe al veel bij het KWF en zet me in als vrijwilliger bij het Ingeborg Douwes Centrum (psycho-oncologisch zorg), waar ik meehelp aan fondsenwerving. Hoe meer ik met kankerpatiënten en survivors te maken kreeg, des te vaker vertelden ze mij dat ze veel behoefte hebben aan een inloophuis. Daar vanuit heb ik een gesprek gehad met de burgemeester en toen was ik niet meer te stoppen. Direct ben ik op zoek gegaan naar een goed team cq bestuur en dat is gelukt!

Voor mijn gevoel ben ik op deze wereld om mensen te helpen die het moeilijk hebben en vooral na de behandelingen met kanker. Ik begrijp ze, voel met ze mee en probeer ze weer zin in het leven te geven. Ik kan het met ze delen aangezien ik zelf drie keer het gevecht met kanker ben aangegaan.


Koen Moulijn
Koen Moulijn, Bestuurslid

Toen Riet vroeg of ik mee wou helpen bij het opzetten van een inloophuis in Badhoevedorp hoefde ik niet lang over mijn antwoord na te denken. Ook ik heb in mijn omgeving te maken gekregen met de ziekte kanker. Ik merk dat niet alleen de behandeling zelf, maar ook de periode voor en na de behandeling erg zwaar zijn. Met dit inloophuis hoop ik dan ook een plek te creëren voor mensen die daar behoefte aan hebben. Ik hoop dat wij door middel van dit inloophuis mensen kunnen helpen, op welke manier dan ook, in hun strijd tegen deze ziekte.

 


Ivonne Fokker, Penningmeester

Ivonne Fokker, Penningmeester. Toen ik de oproep op facebook tegen kwam, waarin Riet op zoek was naar iemand om de penningmeester te ondersteunen, heb ik daar op gereageerd. Te meer omdat ik in het dagelijks leven ook cijfermatig werk, dacht ik, misschien kunnen zij mijn hulp en kennis goed gebruiken. Daarnaast heb ook ik persoonlijk en in mijn directe omgeving te maken gehad met de ziekte kanker. Zelf in die tijd ook een aantal keren het inloophuis bezocht en gezien dat het voor vele mensen goed doet om daar hun verhaal kwijt te kunnen. Des te belangrijker om daar nu ook mijn steentje aan te kunnen bijdragen om samen met de andere bestuursleden en de vrijwilligers het inloophuis verder te laten groeien en ontwikkelen.