ANBI

ANBI Status

Onze stichting heeft een beschikking van de belastingdienst gekregen dat wij een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) Stichting zijn waardoor onder andere schenkingen aan onze stichting volledig fiscaal aftrekbaar zijn.

Hier vindt u de ANBI gegevens