BESTUUR

Riet Verbeek
Riet Verbeek, Voorzitter

Vele kennen mij via de SamenLoopvoorHoop die ik met een vriendin naar Badhoevedorp heb gebracht. En zelfs voor de tweede maal, maar bij de eerste keer ben ik bij Lilly van Nieuwhuizen geweest in het Adamas inloophuis, om haar te vragen of ze wilde helpen met de survivors. Ik was zo onder de indruk van het huis in 2009 dat ik toen al dacht dat wil ik ook. Het is altijd mijn droom geweest om een inloophuis te starten in Badhoevedorp. en veel voor het KWF doe en als vrijwilliger bij het Ingeborg Douwes Centrum (psycho-oncologisch zorg) mee help aan fondsenwerving. En hoe meer ik met kankerpatiënten en survivors te maken kreeg, hoe vaker ze mij vertelde dat ze veel behoefte hebben aan een inloophuis. En van daar uit een gesprek gehad met de Burgemeester en toen was ik niet meer te stoppen, op zoek naar een goed team cq bestuur en dat is gelukt en nu staan we klaar om te beginnen. Voor mijn gevoel ben ik op deze wereld om mensen te helpen die het moeilijk hebben en vooral na de behandelingen met kanker, ik begrijp ze voel met ze mee en probeer weer ze de zin in het leven te geven. Ik kan het met ze delen aangezien ik zelf drie keer het gevecht met kanker ben aangegaan.


Désirée Biermans
Désirée Biermans, Bestuurslid Penningmeester

Désirée Biermans, een echt mensen mens en multi-vrijwilligster. Ook ik heb, net als heel veel mensen, in mijn naaste omgeving te maken met mensen die kanker hebben (gehad). Daardoor en door mijn vroegere werk als verpleegkundige weet ik hoe belangrijk de begeleiding van kankerpatiënten en hun naasten is. Dat Badhoevedorp, dankzij de ‘drive’ van Riet en de inzet van veel andere vrijwilligers, nu een inloophuis heeft is fantastisch.

Ik ben vrijwilligster bij meerdere organisaties (o.a. De Molen van Sloten, Welkom-Team Amsterdam, Groei & Bloei A'dam enz.) en daar soms best druk mee. Maar als Riet je vraagt kun je bijna niet weigeren en zo ben ik vrijwilliger geworden bij Inloophuis Esperanza. Eerst als penningmeester en vanaf 1 september 2018 als bestuurslid (& website/nieuwsbrief). Samen met de andere bestuursleden wil ik mij inzetten om Inloophuis Esperanza een belangrijke schakel te maken in de zorg voor (ex)kanker patiënten en hun naasten.


Koen Moulijn
Koen Moulijn, Bestuurslid

Toen Riet vroeg of ik mee wou helpen bij het opzetten van een inloophuis in Badhoevedorp hoefde ik niet lang over mijn antwoord na te denken.  Ook ik heb in mijn omgeving te maken gekregen met de ziekte kanker. Ik merk dat niet alleen de behandeling zelf, mar ook de periode voor en na de behandeling erg zwaar zijn. Met dit inloophuis hoop ik dan ook een plek te creëren voor mensen die daar behoefte aan hebben. Ik hoop dat wij door middel van dit inloophuis mensen kunnen helpen, op welke manier dan ook, in hun strijd tegen deze ziekte.

 

 

 

 

 

 

 


René-Paul Pik, Secretaris

René-Paul Pik, Secretaris Als secretaris van de Samenloop voor Hoop Badhoevedorp 2018 kwam ik in aanraking met Inloophuis Esperanza. Het was indrukwekkend en hartverwarmend om de tomeloze inzet van alle vrijwilligers te zien. Bovendien werd mij duidelijk hoezeer inloophuizen zoals Esperanza nodig zijn. Iets waar je in het drukke dagelijkse leven weinig bij stil staat. Toen Riet mij vertelde dat de functie secretaris beschikbaar kwam, had ik weinig tijd nodig om mij beschikbaar te stellen. Tijdens de organisatie van de Samenloop werd voor mij duidelijk dat vrijwilligerswerk enorm bevredigend werkt. Binnen Esperanza kan ik daar nu voor langere tijd een vervolg aan geven. Naast steun en toeverlaat voor de andere bestuursleden zie ik het vergroten van de (naams)bekendheid van Esperanza als grootste taak. Hoe meer kankerpatiënten en hun naasten op de hoogte zijn van het bestaan van Esperanza, hoe beter het is. Dat we klaar staan voor steun en begeleiding, maar ook voor een praatje of een kop koffie. Mijn bouwjaar is 1961, ben gehuwd met Monique en samen zijn we serie-ondernemers. Dat brengt veel werk met zich mee, maar het geeft ons ook veel energie. Het contrast met een stichting als Esperanza en vrijwilligerswerk is groot en juist dat maakt het voor mij zo waardevol. In de weinige vrije tijd volg ik de Formule 1 en samen gaan we graag uit.

 

 

 

 


Ivonne Fokker, Penningmeester

Ivonne Fokker, Penningmeester

Toen ik de oproep op facebook tegen kwam, waarin Riet op zoek was naar iemand om de penningmeester te ondersteunen, heb ik daar op gereageerd. Te meer omdat ik in het dagelijks leven ook cijfermatig werk, dacht ik, misschien kunnen zij mijn hulp en kennis goed gebruiken. Daarnaast heb ook ik persoonlijk en in mijn directie omgeving te maken gehad met de ziekte kanker. Zelf in die tijd ook een aantal keren het inloophuis bezocht en gezien dat het voor vele mensen goed doet om daar hun verhaal kwijt te kunnen. Des te belangrijker om daar nu ook mijn steentje aan te kunnen bijdragen om samen met de andere bestuursleden en de vrijwilligers het inloophuis verder te laten groeien en ontwikkelen.